Νέα για το Περιβάλλον

Κοινή Δράση για την Προστασία του Περιβάλλοντος στη Δυτική ΑθήναΗ κοινή δράση για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας ήταν το θέμα της σύσκεψης, που διοργάνωσε ο ΑΣΔΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009.
Ήταν η τρίτη κατά σειρά σύσκεψη στη διαδικασία δημιουργίας δικτύου περιβαλλοντικής προστασίας και ανάτασης στη Δυτική Αθήνα. Έχουν πλέον προσδιοριστεί οι βασικοί άξονες της παρέμβασης, που είναι:
 • Η προστασία και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους- Όρους Αιγάλεω και γενικότερα του περιαστικού πράσινου. Συγκεκριμένες πλευρές αυτής της προσπάθειας είναι η αντιμετώπιση των επίδοξων καταπατητών και γενικότερα όσων διεκδικούν τμήματα του βουνού για οικοπεδοποίηση, η αναδάσωση και η φροντίδα για την ανάπτυξη των νεαρών φυτών, η πυροπροστασία και ο καθαρισμός από μπάζα και σκουπίδια του βουνού, η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και ιδιαίτερα των μαθητών και η εθελοντική συνεισφορά τους στην προστασία του Ποικίλου Όρους- Όρους Αιγάλεω.
 • Η ανάδειξη και αναβάθμιση του Περιβαλλοντικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης του Πάρκου και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 • Η ενίσχυση του πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό των πόλεων. Η κίνηση αυτή αφορά φυτεύσεις σε άλση και πλατείες, τη δημιουργία των «Πράσινων Διαδρομών» μέσα στις πόλεις, τη διαμόρφωση ποδηλατόδρομων.
 • Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, η προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη από ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί μονόδρομο για την Δυτική Αθήνα.
 • Τα κυκλοφοριακά-συγκοινωνιακά προβλήματα της περιοχής. Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.
 • Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση. Στόχοι μεταξύ άλλων η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, η κομποστοποίηση.
 • Στη σύσκεψη την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου εκτός από εκπροσώπους του ΑΣΔΑ και των Δήμων – μελών του, παρευρέθηκαν η Ορνιθολογική Εταιρεία, οι Φίλοι του Σιδηροδρόμου, η Οικόπολις, ο Όμιλος για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής στην Πετρούπολη «το Ποικίλο», οι Φίλοι του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
  Με βάση τους γενικούς άξονες παρέμβασης στη σύσκεψη αποφασίστηκε να δημιουργηθούν θεματικές επιτροπές που θα οργανώσουν τις συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις. Από όλους τονίστηκε η σημασία της κοινής δράσης σε υπερτοπικό επίπεδο ώστε οι παρεμβάσεις να είναι συντονισμένες, με κοινά χαρακτηριστικά και περισσότερο αποτελεσματικές και δηλώθηκαν διαθεσιμότητες για τις θεματικές ομάδες δράσης.
  Στο διάλογο που έγινε επισημάνθηκε από γεωπόνους του ΑΣΔΑ αλλά και από εκπροσώπους των παριστάμενων φορέων η ανάγκη όλες οι παρεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος –Όρος Αιγάλεω να γίνονται αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βουνού αλλά και οι αλλαγές στο μικροκλίμα του προκαλούνται από τη γενικότερη κλιματική αλλαγή. Έγινε αναφορά στην επιλογή είδους δένδρων για τις αναδασώσεις, στο πρόβλημα όλων των πεύκων της Αττικής με τις κάμπιες, στην αναγκαιότητα μακροχρόνιου ποτίσματος των νεαρών δένδρων λόγω της ξηρασίας.
  Για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» συμφωνήθηκε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι περιβαλλοντικοί φορείς της περιοχής ως άμεσα ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του Πάρκου, αλλά και από την πλευρά της Πολιτείας πρέπει να αναβαθμιστεί η στήριξη για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του.
  © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.