Νέα

Καμία Υποβάθμιση του Γ.Ν.Δ.Α. “Η Αγία Βαρβάρα”Η Αναβαθμισμένη Συνέχιση της Λειτουργίας του Είναι Απαραίτητη για την
Αξιοπρεπή Πρόσβαση των Κατοίκων της Δυτικής Αθήνας σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας

Η ανακοίνωση των σχεδίων του Υπουργείου Υγείας για το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Η Αγία Βαρβάρα” και τον τρόπο λειτουργίας του, δεν ανταποκρίνεται στις προτάσεις των Δήμων της περιοχής μας και του ΑΣΔΑ για το ρόλο του Νοσοκομείου.
Επισημαίνουμε τις ειδικές και αυξημένες ανάγκες της Δυτικής Αθήνας σε ολοκληρωμένη φροντίδα Υγείας, στην κάλυψη των οποίων σημαντικός έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ο ρόλος του Γ.Ν.Δ.Α. “Η Αγία Βαρβάρα”. Τυχόν αποδυνάμωσή του θα σημάνει περισσότερη δυσκολία και ταλαιπωρία των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας κατά την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες Υγείας.
Είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στον τομέα της Υγείας στοχεύουν στον εξορθολογισμό του συστήματος και όχι στην υποβάθμιση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών.
Ζητάμε λοιπόν την επανεξέταση της προοπτικής του Γ.Ν.Δ.Α. στο φως των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην πολυπληθή και αντικειμενικά υποβαθμισμένη περιοχή της Δυτικής Αθήνας.
Σε συμφωνία με τους Δήμους της περιοχής, ζητάμε την αναβάθμιση του Νοσοκομείου με ισχυροποίηση και εφημερία της χειρουργικής, παθολογικής και καρδιολογικής κλινικής, λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και σε απογευματινή βάρδια, απόκτηση αξονικού τομογράφου.
Εκφράζουμε τη βεβαιότητα μας ότι θα αντιληφθείτε ότι το αίτημα μας είναι και δίκαιο και εφικτό στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για την Υγεία, που πρέπει να γίνει με γνώμονα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των περισσότερο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.