Νέα για το Περιβάλλον

Ευχαριστίες απο τον Δήμο Ηραίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑΘέμα: Αποστολή αντιγράφου της με αριθμό 175/2007 απόφασης της Δημ. Επιτροπής, με τίτλο “Αποδοχή δωρεάς μιας ηλεκτρογεννήτριας από τον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Αθήνας”
Παρακάτω παραθέτονται η σχετική επιστολή και απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 08/2007
  • επιστολή pdf file
  • απόσπασμα πρακτικού pdf file
  • © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.