Νέα

Επισκέψεις Γνωριμίας των Μαθητών της Δυτικής Αθήνας με τα Φυτά και τα Ζώα του Ποικίλου Όρους Διοργανώνει ο ΑΣΔΑΠρόγραμμα ξενάγησης σχολείων της Δυτικής Αθήνας στο Όρος Αιγάλεω – Ποικίλο, σε επισκέψιμα σημεία του ορεινού όγκου, ξεκίνησε ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.
Το πρόγραμμα ονομάζεται “Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου” και ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Μαϊου με το 4ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω και θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Κατά την επίσκεψη των σχολείων, ειδικοί μιλούν στα παιδιά και τους παρουσιάζουν τα φυτικά και ζωικά είδη που συναντάμε στον ορεινό όγκο. Αναδεικνύονται η περιβαλλοντική αξία του βουνού, η βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει και φυσικά η ανάγκη προστασίας του.
Στους μικρούς επισκέπτες μοιράζονται ενημερωτικά έντυπα του ΑΣΔΑ για την προστασία του περιβάλλοντος στη Δυτική Αθήνα και για τη χλωρίδα και πανίδα του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλο. Τα έντυπα έχουν διαδραστικό περιεχόμενο δηλαδή περιλαμβάνουν δραστηριότητα των μαθητών όπου αποτυπώνουν με εικόνες και περιγραφή τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη.
Οι πρώτες εντυπώσεις από την υλοποίηση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα θετικές. Οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον για όλες τις πληροφορίες που τους δίνονται και περνούν μια διαφορετική σχολική μέρα ενώ αναπτύσσεται η περιβαλλοντική τους συνείδηση και ευαισθησία.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.