Νέα

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΚατάρτισηςΤο ΚΕ.Σ.Υ.Υ. ΑΣΔΑ σε συνεργασία με το ΚΕΚ INTEGRATION πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στα πλάισια του Ε.Π. "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού απο την Αγορά Εργασίας" με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΚΤ.
Το πρόγραμμα 500 ωρών με αντικείμενο κατάρτισης "Μάγειροι – Ζαχαροπλάστες" απευθύνεται σε άνεργους Παλιννοστούντες Ελληνοπόντιους, απόφοιτους Λυκείου και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
 • Προκατάρτιση 200 ώρες
 • Κατάρτιση 300 ώρες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.
 • Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 28/08/00 μέχρι και 15/09/00 στο ΚΕΚ INTEGRATION, Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη και πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
 • Καρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή επικυρωμένο αντίγραφό της
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Ελληνικής Αστυνομικής ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Διαβατηρίου με θεώρηση "Παλιννόστηση"
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (μεταφρασμένο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
 • Βιογραφικό Σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία.
 • Πληροφορίες από 8:00 έως 15:00 στα τηλ. 010 5745826, 010 5762434 – ΚΕΣΥΥ ΑΣΔΑ (κα Τσισμαλίδη) & από 9:00 έως 18:00 στα τηλ. 010 9760129,-130 ΚΕΚ INTEGRATION (κα Βέλλη και κα Χαλτζίδη).
  © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.