Νέα

Επίσκεψη στον Α.Σ.Δ.Α. του Γενικού Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, κ. Γιάννη Παναγιωτόπουλου και ενημέρωση για τα προβλήματα της Δυτικής ΑθήναςΜε τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας κ. Ανδρέα Μποζίκα συναντήθηκε την Παρασκευή 28 Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο επαφών για την προώθηση θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε για το σύνολο των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας, τα έργα και τις δράσεις του Α.Σ.Δ.Α. στην περιοχή αρμοδιότητάς του καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα, το πλαίσιο υλοποίησης και την πρόοδο συγκεκριμένων παρεμβάσεων.
Δεσμεύτηκε, για την επικοινωνία των δράσεων στους πολίτες και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Α.Σ.Δ.Α. αναζητήθηκε από κοινού πλαίσιο παρεμβάσεων στοχεύοντας σε λύσεις αναφορικά με την ανεργία, δίδοντας έμφαση στους νέους της Δυτικής Αθήνας.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.