Νέα

Ενημερωτικά σεμινάρια για το Ευρώ


Με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ΟΤΑ, των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών για την ομαλή μετάβαση στο ΕΥΡΩ, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής.

Στο πρώτο σεμινάριο, που απευθύνθηκε σε υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλύθηκαν οι εξής ενότητες:

"Ιστορική Αναδρομή, Το Νομικό πλαίσιο της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ", "Επιπτώσεις από την εισαγωγή του ΕΥΡΩ γενικά και στους ΟΤΑ ειδικότερα", "Διαχείριση της Μετάβασης στο ΕΥΡΩ από τους ΟΤΑ. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ενημέρωση". Εισηγητές οι κ.κ. Γιάννης Γούπιος, οικονομολόγος, στέλεχος της ΕΕΤΑΑ και Γκέκας Ράλλης, Δρ. Οικονομολόγος.

"Χρονοδιάγραμμα εισαγωγής στο ΕΥΡΩ- κριτήρια εισόδου στην ΟΝΕ, ΕΥΡΩ και επιχειρήσεις". Εισηγητής ο κ. Δ. Σαλαμούρης, οικονομολόγος.

"Η Μ.Υ.Μ.Μ.Ε. και οι υπηρεσίες που προσφέρει". Εισηγητής ο κ. Μιλτιάδης Καβράκος, Δρ. μηχανολόγος- μηχανικός

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.