Νέα

Ενημέρωση απο τον ΑΣΔΑ για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,την Εσπερινή, Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Εκπάιδευση Ενηλίκων στη Δυτική Αθήνα

 

O ΑΣΔΑ στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλει για την διευκόλυνση των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας και μέσω της χρήσης Νέων Τεχνολογιών, ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης στοιχείων εκπαιδευτικού περιεχομένου στην γεωγραφική ενότητα των 9 Δήμων του ΑΣΔΑ για τις προοπτικές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην ημερησίων Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων) & Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στη Δυτική Αθήνα.
Στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων νέων και ενηλίκων της περιοχής μας.
Στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τον ΑΣΔΑ, έγινε μια καταγραφή σε ενιαία και εύχρηστη μορφή των σχολείων και σχολών των 9 Δήμων της Δυτικής Αθήνας, (πλην των ημερησίων Γυμνασίων και ημερησίων Ενιαίων Λυκείων) με παράθεση στοιχείων τους ανά σχολείο (πχ. εσπερινή φοίτηση, τεχνική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, μουσικές σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων).

Αυτές οι εκπαιδευτικές δομές απευθύνονται σε:

Αποφοίτους Δημοτικού, Γυμνασίου ή και Ενιαίου Λυκείου
Σε ΑΜΕΑ με την ύπαρξη των ειδικών σχολείων και
Σε ενήλικες που είτε δεν περάτωσαν το σχολείο είτε αναζητούν επαγγελματική κατάρτιση

Η κατηγοριοποίηση και η εύρεση αντίστοιχα των στοιχείων γίνεται με 2 τρόπους:

Σχολεία ανά Δήμο &
Σχολεία ανά Ειδικότητα
Την εφαρμογή μπορείτε να την βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://home.asda.gr/teePublic/Default.html ή στο banner που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ΑΣΔΑ
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.