Νέα για το Περιβάλλον

Ενακτήρια Συνάντηση Θεματικού Δικτύου STUCA TEAMΣτις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2008 ο Α.Σ.Δ.Α. διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση θεματικού δικτύου STUCA_TEAM, του οποίου και είναι επικεφαλής στα πλαίσια του προγράμματος URBACT ΙΙ.
Το θεματικό δίκτυο Stuca_Team: Sustainable Towns and Urban Core Areas Through Enhances Accessibility and Mobility (Βιώσιμες Πόλεις και Αστικές Περιοχές Διάδοσης της Δυνατότητας Πρόσβασης και της Κινητικότητας) εξετάζει κρίσιμα ζητήματα για την αναβάθμιση και βελτίωση της ικανότητας των πόλεων και των αστικών πυρήνων όσον αφορά στη ριζική βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασής τους σε σχέση με τις κατάλληλες πολιτικές κινητικότητας.
Το Δίκτυο STUCA_TEAM θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί καλές πρακτικές και προτάσεις σχετικά με τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων αξιοποιώντας τα σύγχρονα συστήματα μαζικών μεταφορών (Τραμ, Μετρό, λεωφορειοδρόμους κλπ). Αυτή η υποδομή πρέπει να συνδυαστεί με: (i) τη χρήση της ανανεώσιμης / καθαρής ενέργειας στη λειτουργία των συστημάτων μεταφορών (ii) την εισαγωγή των τεχνολογικών συστημάτων για τη διαχείριση κυκλοφορίας.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού μπορεί να θέσει στόχους για:
  • ουσιαστικές βελτιώσεις του περιβάλλοντος, μέσα και πέρα από την αστική περιοχή,
  • σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
  • βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των περιοχών παρέμβασης που θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες.
  • Στο εταιρικό σχήμα που απαρτίζεται από 12 πόλεις και Πανεπιστήμια της Ε.Ε συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα του αστικού σχεδιασμού και των μεταφορών.
    Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς και σύλλογοι επιστημόνων και πολιτών. Η ενεργή συμμετοχή των ευρωπαίων εταίρων, καθώς και οι υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις των πόλεων και των σχεδίων τους, δίνουν το πιο αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχιση του προγράμματος κα την ανάδειξη καλών πρακτικών και ενδεδειγμένων λύσεων στα θέματα κινητικότητας και προσβασιμότητας των αστικών κέντρων.
    Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες δράσης και παρουσιάστηκαν ήδη εφαρμοσμένες λύσεις προσβασιμότητας αξιοποιώντας τα σύγχρονα συστήματα μαζικών μεταφορών υψηλής τεχνολογίας όπως τα ελαφρά τραίνα, τραμ κλπ.
    © 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.