Νέα

Εκπρόσωποι Ιερού Ναού “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου” Λαμίας:Οι Μέγιστοι καταπατητές της Δυτικής ΑθήναςΕδώ και εβδομήντα χρόνια οι εκπρόσωποι του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας έχοντας στήσει μια βιομηχανία διεκδικητικών αγωγών ροκανίζουν εκτάσεις του βουνού της Δυτικής Αθήνας, του όρους Αιγάλεω- Ποικίλο, εκτάσεις που επισήμως ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι εκπρόσωποι του Ναού καταπατούν συστηματικά το βουνό με απώτερο σκοπό να το εκποιήσουν και να καρπωθούν τα τεράστια οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την πώληση των εν λόγω εκτάσεων. Μια διεκδίκηση εκ μέρους τους, που το 1929 αφορούσε μια έκταση μόλις 300 στρεμμάτων, σήμερα έχει φθάσει να αφορά 7.500 στρέμματα που βρίσκονται σε εντός αλλά και εκτός σχεδίου περιοχές της Δυτικής Αθήνας.
Από τις εντός σχεδίου περιοχές διεκδικούν 4.000 στρέμματα που εμπίπτουν σε κατοικημένες περιοχές των δήμων Πετρούπολης και Περιστερίου και από τις εκτός σχεδίου 3.500 στρέμματα που βρίσκονται στο βουνό.
Εμπόδιο στα σχέδια των καταπατητών, έχουν ορθωθεί ο ΑΣΔΑ και οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας που μάχονται με όλα τα νόμιμα μέσα για να διαφυλάξουν με νύχια και με δόντια αυτήν την γη που ανήκει σε όλους τους έλληνες πολίτες και όχι σε αυτούς που με την νοοτροπία τσιφλικά, δεν μπορούν να κρατήσουν τα σάλια τους βλέποντας ξένα κτήματα .
Το γεγονός πως μια-μία οι αποφάσεις των δικαστηρίων επιβεβαιώνουν την κυριότητα του Ελληνικού δημοσίου επί των επιδίκων εκτάσεων δεν φαίνεται να πτοεί τους θρασύτατους καταπατητές που κατέθεσαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και του ΑΣΔΑ ζητώντας το ασύλληπτο: Να απολογηθούν οι δημόσιοι φορείς και να δώσουν λογαριασμό στους εκπροσώπους του Ναού για τα έργα αναβάθμισης που υλοποιούν στο όρος Ποικίλο- Αιγάλεω προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Αθήνας αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Ειδικότερα ζήτησαν να υποχρεωθούν οι καθ’ ών οι αιτήσεις να τους χορηγήσουν "αντίγραφα όλων των αποφάσεων των σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων, των συμβάσεων εργολαβίας, των εγγράφων χρηματοδότησης και πληρωμών που αφορούν την ανάπλαση του Ποικίλου Όρους και της επίδικης έκτασης". Φυσικά η πρόσφατη υπ’ αριθμ 6486/ 26-7-2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί των σχετικών, πρωτοφανούς θράσους αιτήσεων, ήταν απορριπτική. Στο αιτιολογικό της αναφέρεται πως "οι ένδικες αιτήσεις είναι απορριπτέες προεχόντως για έλλειψη εννόμου συμφέροντος του αιτούντος. Το γεγονός και μόνον της διεκδίκησης της εν λόγω δημόσιας δασικής έκτασης, εκ μέρους του αιτούντος, δεν καθιδρύει αυτομάτως σ’ αυτόν οποιοδήποτε δικαίωμα επί τούτου, ώστε να νομιμοποιείται να ζητεί και να λαμβάνει γνώση των ως άνω εγγράφων ή να ελέγχει τη νομιμότητα, τη σκοπιμότητα και την πιστότητα των έργων- ανάπλασης που γίνονται στην επίδικη έκταση. Οι καθ’ ων οπωσδήποτε χωρίς την ενημέρωση και την έγκριση του αιτούντος δικαιούνται να εκτελούν τα ανωτέρω έργα, κατά τους ορισμούς των νόμων και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των αρμοδίων κρατικών οργάνων και όχι του αιτούντος, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητα του".
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Παναγιώτης Μπιτούνης τόνισε πως "το νομικό τμήμα του ΑΣΔΑ σε συνεργασία με τους δήμους της Δυτικής Αθήνας εργάζεται μεθοδικά προς απόδειξη της αλήθειας. Ό,τι είχαν στην ιδιοκτησία τους οι τσιφλικάδες της περιοχής έχει πωληθεί από την Μονή και δεν απομένει τίποτα πλέον σε αυτήν προς πώληση".
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.