Εκδηλώσεις, Νέα

Διοργάνωση Συνεδρίου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ»

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) διοργανώνει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 έως 16:00, στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου Συνέδριο με θέμα :«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ»», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας».
Το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει την έρευνα και την καινοτομία ως εργαλεία επιτάχυνσης της ανάπτυξης και της ευημερίας της κοινωνίας. Θα συζητηθούν τρόποι αξιοποίησης της διαθέσιμης γνώσης και της επιστημονικής έρευνας των πανεπιστημίων στην εφαρμογή της καινοτομίας, ενώ θα γίνει παρουσίαση του διαθέσιμου οικοσυστήματος πρωτοβουλιών, ομίλων και ομάδων που υποστηρίζουν τεχνολογία, ανάπτυξη και χρηματοδότηση.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο και μέσω YouTube. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ο ακόλουθος: https://www.youtube.com/watch?v=hEEP_xIG4EM
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.