Νέα

Διοργάνωση Συνεδρίου με τίτλο «Απολογισμός του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας: Η πορεία για τη διαμόρφωση μιας Ανοιχτής και Ευρείας Κοινωνικής Συμμαχίας στη Δυτική Αθήνα»

 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο:
«Απολογισμός του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας: Η πορεία για τη διαμόρφωση μιας Ανοιχτής και Ευρείας Κοινωνικής Συμμαχίας στη Δυτική Αθήνα»
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου, στις 9:30 π.μ.
Τα θεματικά πεδία του Συνεδρίου αφορούν:
 στην αποτίμηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας (www.socialinnovationforum.gr),
στην παρουσίαση καλών πρακτικών, πιλοτικών δρώμενων και ψηφιακών ιστοριών από τις Δράσεις και τις Συνέργιες Κοινωνικής Ένταξης / Συμπερίληψης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και της Υλικής Στέρησης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και του ΑΣΔΑ
 στην αποτίμηση των Θεματικών Εργαστηρίων του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας και των Δραστηριοτήτων Πεδίου, Εμπειριών και Αναγκών των Στελεχών των Κοινωνικών Δομών των Δήμων της Δυτικής Αθήνας
Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία θα συζητηθεί η μετάβαση του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας στη Δια-δημοτική Κοινωνική Συμμαχία Δυτικής Αθήνας – Ζητήματα και Πεδία Αριστείας.
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ο ακόλουθος: https://www.youtube.com/watch?v=yeFgvoSZXP8&ab_channel=ProotosDigitalCreativeFacilities
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.