Εκδηλώσεις, Νέα

Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα
«Η ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και Προοπτικές»

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων των ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, διοργανώνει την Τρίτη 19/3/2024 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου Συνέδριο με θέμα  «Η ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και Προοπτικές».

Το Συνέδριο, μέσα σε πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας, στοχεύει στην  κατάθεση απόψεων, εμπειρίας και προτάσεων για την ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ ενώ παράλληλα θα αναδείξει συμπεράσματα και κρίσιμες παραμέτρους από την υλοποίηση του Έργου Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”).

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί βράβευση φορέων της ΚΑΛΟ, αναδεικνύοντας την σημασία της συνέργειας και της δικτύωσης.

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.youtube.com/watch?v=oMHdwULx3xU

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.