Νέα

Διοργάνωση Συνεδρίου για το Σχεδιασμό Δράσεων Κοινωνικής Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο
«Σχεδιασμός Δράσεων Κοινωνικής Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020: Η Συμβολή του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας»
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου, στις 9:30 π.μ.
Τα θεματικά πεδία του Συνεδρίου αφορούν:
 στην αποτίμηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας (www.socialinnovationforum.gr),
 στην παρουσίαση των Ομαδικών Δραστηριοτήτων που σύντομα ξεκινούν με στόχο την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, καθώς και,
 στο Σχεδιασμό Παρεμβάσεων Προώθησης και Διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027,
Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση συζήτησης της Θεματικής Ομάδας Εργασίας “Κοινωνική Συνοχή – Κοινωνική Ένταξη – Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Καινοτομία” στο πλαίσιο του σχεδιασμού Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ο ακόλουθος: https://www.youtube.com/watch?v=wDHDr2jOPvg
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.