Εκδηλώσεις, Νέα

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Το περιβάλλον της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών καλών πρακτικών»

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων των ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, διοργανώνει την Τετάρτη 14/2/2024 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου ημερίδα με θέμα «Το περιβάλλον της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών καλών πρακτικών».

Η Ημερίδα στοχεύει να παρουσιάσει καλές πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προερχόμενες από το διεθνές περιβάλλον ενώ παράλληλα θα προσεγγίσει και θα αναλύσει το περιβάλλον ανάπτυξης της ΚΑΛΟ στην Δυτική Αθήνα, υπό το πρίσμα των διεθνών αυτών πρακτικών.

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος: https://www.youtube.com/watch?v=LiSjj3Px-74

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.