Νέα

Διαβούλευση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 – 2020Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας σε συνεργασία με την Περιφερειακή ενότητα του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και τους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, προτίθενται να διαμορφώσουν «Κοινωνική σύμπραξη» με αντικείμενο τη σύνταξη και υλοποίηση εξειδικευμένου κοινωνικού προγράμματος που θα αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
Ενόψει της προετοιμασίας για τη διαμόρφωση του κοινωνικού προγράμματος:
Καλούν τους φορείς που προβλέπονται, στην από 22-12-2014 (αρ. πρ Δ23/οικ. 49505/3609) πρόσκληση της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και δραστηριοποιούνται στην ΠΕ του Δυτικού Τομέα και διαθέτουν:
• Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχου του Ε.Π. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», όπως άποροι με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και άστεγοι
• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τη συγκέντρωση, διανομή ειδών υλικής στέρησης (π.χ. διανομή τροφίμων, ειδών ένδυσης)
• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και ένταξης
• Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης
να συμμετάσχουν στη διαβούλευση εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας το συνημμένο ερωτηματολόγιο διαβούλευσης και αποστέλλοντας το στον ΑΣΔΑ (fax: 2105759547, τηλ: 2105745826, e-mail: info@asda.gr ) μέχρι τις 10/2/2015.
Κατεβάστε, κάνοντας κλικ εδώ το ερωτηματολόγιο που αφορά στην παραπάνω διαβούλευση.

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.