Νέα

Δήλωση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, Ανδρέα Μποζίκα για τη Διαβούλευση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)

 

Αγαπητοί φίλοι και δημότες της Δυτικής Αθήνας,
Ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων προσπαθειών και συνεργασιών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), με σκοπό τη ανάδειξη μιας Ενιαίας Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Δυτική Αθήνα, έρχεται η διαμόρφωση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) Δυτικής Αθήνας.
Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, πέρα από τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, χρειάζεται και τη δική σας συνδρομή σε γνώμες, απόψεις και παρατηρήσεις.
Πιστεύουμε ότι και με τη δική σας συνεισφορά, μπορούμε να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε την πρότασή μας, προς όφελος της περιοχής μας. Σας περιμένουμε όλους, είτε ως μέλη συλλογικών φορέων της περιοχής, είτε ως μεμονωμένους ενεργούς πολίτες, να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με τον καθένα από εσάς, μοιραζόμαστε το όραμα για μια Δυτική Αθήνα, απαλλαγμένη από το διαιωνιζόμενο φορτίο της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης.
Η διαβούλευση, μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ, θα διαρκέσει από 8 έως 28 Σεπτεμβρίου 2014.

 

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.