Νέα

Γραφείο στις Βρυξέλλες Διαθέτει Πλέον ο ΑΣΔΑΟ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας γίνεται ο πρώτος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαθέτει το δικό του γραφείο στις Βρυξέλλες.
Το γραφείο που στελεχώνεται ήδη με έμπειρο προσωπικό, θα αναλάβει να κάνει αισθητή την παρουσία του Συνδέσμου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Παναγιώτης Μπιτούνης δήλωσε σχετικά: "Στόχος μας είναι αφενός να μπορούμε να παρεμβαίνουμε άμεσα στην διαμόρφωση προγραμμάτων που θα είναι ωφέλιμα και αναγκαία για την Δυτική Αθήνα και αφετέρου να διεκδικούμε τα προγράμματα αυτά με αποτελεσματικό τρόπο".
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.