Νέα

Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην ΕπιχειρηματικότηταΟ Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, υλοποιεί από το 2020, την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εντάσσεται στα έργα της ΟΧΕ 2014 – 2020. Αντικείμενο της Πράξης είναι η επαγγελματική κατάρτιση ανέργων σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το έργο συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης σε ωφελούμενους ανέργους των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ, στους δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής, Χαϊδαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί τρεις κύκλοι προγραμμάτων κατάρτισης, έχουν συγκροτηθεί 50 τμήματα, έχουν υλοποιηθεί 31.000 συνεδρίες συμβουλευτικής και 227.332 ανθρωποώρες κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 1.136 ωφελούμενοι της Δυτικής Αθήνας, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο των 1.000 ατόμων, ενώ, παράλληλα, έως σήμερα έχουν ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση 861 συμμετέχοντες οι οποίοι έλαβαν κατά μέσο όρο 1.100 €, ως εκπαιδευτικό ακατάσχετο επίδομα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής, οι ωφελούμενοι καταρτίστηκαν (220 ώρες) σε εννέα (9) επαγγελματικές ειδικότητες, όπως:

   υπάλληλοι διοικητικής υποστήριξης (13 τμήματα)
   στελέχη διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (5 τμήματα)
   στελέχη διαχείρισης αποθήκης (4 τμήματα)
   πωλητές λιανικής (5 τμήματα)
   ειδικοί στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing (9 τμήματα)
   ειδικοί Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) (6 τμήματα)
   • ειδικοί Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (5 τμήματα)
   τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (2 τμήματα)
   τεχνικοί Συντήρησης Εγκαταστάσεων (1 τμήμα)