Νέα

Αποτελέσματα Αιτήσεων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ & Υποβολή Ενστάσεων των Απορριφθέντων

 

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι λίστες με τους ωφελούμενους ή μη του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ /FEAD.
H Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικού Τομέα Αθήνας (Επικεφαλής Εταίρος: ΑΣΔΑ, Εταίροι Σύμπραξης: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Ιερές Μητροπόλεις Νικαίας, Περιστερίου, Ιλίου – Αχαρνών & Πετρουπόλεως) προχώρησε σε ανάρτηση των στοιχείων την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 σε όλες τις ιστοσελίδες των εταίρων καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων τους.
Η λίστα είναι επίσης αναρτημένη στην ηλεκτρονική δ/νση http://home.asda.gr/Episitistiko.html, ενώ υπάρχουν επίσης αναρτημένα όλα τα σχετικά έγγραφα (ΦΕΚ, οδηγίες συμπλήρωσης ενστάσεων, έντυπο ενστάσεων)
Οι απορριφθέντες του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης, μέσα σε μια χρονική περίοδο επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στα σημεία πληροφόρησης που θα ορίσουν οι Κοινωνικές Συμπράξεις και να ζητούν εκτύπωση του αυτοματοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.