Νέα

Απάντηση σε δημοσίευμα περί «Ύποπτης τσιμεντοποίησης στο Ποικίλο Όρος»

Η πρόσφατη ανάρτηση στην ιστοσελίδα «Pitsounicity.gr» σχετικά με την «ύποπτη τσιμεντοποίηση» στο Ποικίλο Όρος αποτελεί αναμφίβολα θετική είδηση γιατί έτσι επιβεβαιώνεται στην πράξη η περιβαλλοντική ευαισθησία και επαγρύπνηση των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας για την προστασία του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω από κάθε είδους απειλή.

Όμως τα ερωτηματικά τα οποία διατυπώνονται στο τέλος της ανάρτησης θα είχαν απαντηθεί και η ανησυχία που προφανώς προκλήθηκε στους αναγνώστες της θα είχε αποφευχθεί, αν ο συντάκτης είχε αναζητήσει την πληρέστερη ενημέρωση όπως του τονίστηκε.

Για τη σωστή ενημέρωση λοιπόν των αναγνωστών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το συγκεκριμένο αυτό τμήμα του δασικού δρόμου του Ποικίλου Όρους, ανάμεσα σε αρκετά άλλα, αποτελούσε μόνιμο και σοβαρό πρόβλημα για τις δυνάμεις πυροπροστασίας, επειδή τα «νεροφαγώματα» που προκαλούνταν στη διάρκεια κάθε χειμώνα έκαναν την πρόσβασή τους στο βουνό ιδιαίτερα δύσκολη και τη διέλευση από τα πυροσβεστικά οχήματα στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα σχεδόν αδύνατη. Κάθε χρόνο ο ΑΣΔΑ και η Δασική Υπηρεσία επενέβαιναν στα «νεροφαγώματα» γεμίζοντάς τα με χώμα και ασφαλτότριμμα, αλλά με κάθε έντονη βροχόπτωση δημιουργούνταν ξανά τα ίδια προβλήματα.

Το μέγεθος του προβλήματος τονίστηκε με το υπ’ αριθ. 85802/27.05.14 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Κ. Παπαντωνίου προς το Δασαρχείο Αιγάλεω και τον ΑΣΔΑ μεταξύ άλλων, με το οποίο κοινοποιούνταν έκθεση της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών για τα προβλήματα του δασικού οδικού δικτύου του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω και την ανάγκης λήψη άμεσων μέτρων για τη συντήρησή του.

Στην αρχή κάθε αντιπυρικής περιόδου ο ΑΣΔΑ, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αιγάλεω, καταβάλει επίπονη προσπάθεια για την προσωρινή αντιμετώπισή των προβλημάτων αυτών, έτσι ώστε η πρόσβαση των οχημάτων της πυρασφάλειας αλλά και των πυροσβεστικών σε περίπτωση ανάγκης, να είναι εύκολη και γρήγορη.

Το Δασαρχείο Αιγάλεω ως αρμόδιος κατά το νόμο φορέας έχει ξεκινήσει από πέρυσι έργα βελτίωσης των πιο προβληματικών σημείων του δασικού οδικού δικτύου εκτελώντας μικρά έργα τσιμεντόστρωσης για τη μόνιμη αντιμετώπισή τους.

Έτσι το Δασαρχείο Αιγάλεω με το με α.π. 2009/23.07.14 έγγραφό του, ενημέρωσε τον ΑΣΔΑ για τον προγραμματισμό έργων βελτίωσης του δασικού δρόμου στη δασική θέση «Πεύκα Βέρδη» και ζήτηση τη συνδρομή του με τη διάθεση χωματουργικού μηχανήματος και κατάλληλου υλικού για τη διαμόρφωση του εδάφους πριν από την τσιμεντόστρωση, στο οποίο ο ΑΣΔΑ ανταποκρίθηκε άμεσα.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι περιπατητές του Ποικίλου Όρους τους οποίους καθημερινά συναντάμε στο βουνό, αυτή τη φροντίδα τη γνωρίζουν και μπορούν να την πιστοποιήσουν.

Τέλος, ο ΑΣΔΑ καθημερινά και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του δίνει αγώνα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Ποικίλου Όρους.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε στο μέσον της αντιπυρικής περιόδου και οι προσπάθειες που κάνουμε όλοι, Διοίκηση του ΑΣΔΑ, Δήμαρχοι και μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, είναι συνεχής και καθημερινή.

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.