Νέα

Αλλαγή Δικαιούχων ΤΕΒΑΣύμφωνα με Υπουργική Απόφαση από 1η Ιουνίου 2017 καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ και οι ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης).

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο αιτών/ η αιτούσα να δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή, που είναι διαθέσιμη στη φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ.

Για τα νοικοκυριά, που είναι ήδη δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει :

1. είτε απευθείας από τον δικαιούχο με δήλωση στο αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα του ΚΕΑ : https://keaprogram.gr/pubnr/Account/Login

2. είτε μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου τους

ώστε να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τις παροχές ΤΕΒΑ αλλά και να επιλέξουν τον αντίστοιχο εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης του Δυτικού Τομέα Αθηνών από όπου επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα είδη που προσφέρονται.

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.