Νέα για το Περιβάλλον

Έγκριση Έκθεσης Ισολογισμού ΑΣΔΑ έτους 2006Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, στην 20η συνεδρίασή της που έγινε τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2007, η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο του ισολογισμού έτους 2006.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ, αφού έλαβε υπόψη της τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 καθώς και το Προσάρτημα Ισολογισμού χρήσης 2006, αποφάσισε ομόφωνα ότι καλώς έχουν οι οικονομικές καταστάσεις και συνέταξε την εισηγητική της έκθεση, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΔΑ.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα έχει προγραμματισθεί να γίνει στις 29 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη.
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.